ISB13 (International Symposium on Bilingualism) na UW – finansowanie prezentacji badań na konferencji ze środków Działania IDUB II.3.7 “Wielojęzyczność”

 • ISB13 (International Symposium on Bilingualism) na UW – finansowanie prezentacji badań na konferencji ze środków Działania IDUB II.3.7 “Wielojęzyczność”
 • W ramach Działania IDUB II 3.7 “Wielojęzyczność” zachęcamy do udziału w konferencji ISB13 (International Symposium on Bilingualism), która odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim w lipcu 2021 roku. Oferujemy sfinansowanie opłatykonferencyjnej pracownikom UW i doktorantomwygłaszającym referaty lub prezentującym postery.

   

  International Symposium on Bilingualism to prestiżowe wydarzenie międzynarodowe odbywające się co dwa lata (poprzedniom.in. w Singapurze, USA, Irlandii i Kanadzie). Gromadzi badaczy dwujęzyczności i wielojęzyczności, przyswajania języków i edukacji językowej, łącząc perspektywy językoznawcze, psycholingwistyczne, neurolingwistyczne,socjolingwistyczne i edukacyjne.

   

  Zachęcamy pracowników i doktorantów UW do zgłoszeń na konferencję do 15stycznia 2021.
  Szczegóły na stronie: http://isb13.wls.uw.edu.pl/conference/call-for-papers/

   

  Po ogłoszeniu wyników przez międzynarodowy komitet naukowy w lutym 2021 udostępnimy formularz do zgłoszeń konkursowych o finansowanie w ramach Działania II.3.7. Zapraszamy!

  Data publikacji: 11 stycznia 2021