• Katedra Italianistyki
  • Stanowisko: wykładowca
  • Specjalność: językoznawcza
  • Funkcja: doktorantka
  • Adres: ul. Oboźna 8 00-332 Warszawa
 • Przebieg kariery naukowej
 • 10.2003-02.2008 uzyskanie tytułu magistra filologii włoskiej, Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii, Katedra Italianistyki 10.2016- obecnie studia doktoranckie, specjalność językoznawcza, Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii
 • Zainteresowania i prowadzone prace badawcze
 • analiza dyskursu, krytyczna analiza dyskursu, lingwistyka korpusowa, wyrażanie emocji w języku obcym
 • Najważniejsze publikacje naukowe
 • artykuł w tomie "Kreatywność w sieci", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego "Kolokacje w języku polskich i włoskich forów internetowych dla mam małych dzieci jako przykład kreatywności językowej"