Informacje Dziekanatu Wydziału Neofilologii o postępowaniach wszczętych przed 30 kwietnia 2019 r.

Rozwój kadry

Informacji odnośnie postępowań doktorskich wszczętych przed 30 kwietnia 2019 r. udziela mgr Piotr Dobosz – pc.dobosz@uw.edu.pl