Senat UW wyraził pozytywną opinię o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni dra hab. Andrzeja Kopackiego z Instytutu Germanistyki

  • Senat UW wyraził pozytywną opinię o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni dra hab. Andrzeja Kopackiego z Instytutu Germanistyki
  • W dniu 17 listopada 2021 r. Senat UW wyraził pozytywną opinię o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni dra hab. Andrzeja Kopackiego z Instytutu Germanistyki.

    Serdecznie gratulujemy!

    Data publikacji: 18 listopada 2021