Sprostowanie komunikatu o wykazie czasopism naukowych