Wybory do rad dydaktycznych oraz samorządu Wydziału Neofilologii.