Wydział Neofilologii UW solidarny z Ukrainą

Wydział Neofilologii UW solidarny z Ukrainą

 

 

SPOŁECZNOŚĆ WYDZIAŁU NEOFILOLOGII UW W PEŁNI SOLIDARYZUJE SIĘ Z OBYWATELAMI WOLNEJ I NIEZALEŻNEJ UKRAINY.

STARAMY SIĘ ROBIĆ, CO W NASZEJ MOCY, BY W TYM TRUDNYM CZASIE ORGANIZOWAĆ KOLEJNE FORMY WSPARCIA I REALNEJ POMOCY.

 

1. ZAJĘCIA OTWARTE

W porozumieniu z Kierownik Jednostki Dydaktycznej dr hab. Moniką Kostro Dziekan Wydziału Neofilologii prof. ucz. dr hab. Robert Małecki podjął decyzję o otwarciu zajęć we wszystkich Jednostkach Wydziału dla Studentów z Ukrainy, chcących uczęszczać na nie w charakterze wolnych słuchaczy. Zajęcia odbywają się w językach kierunkowych (tj. po angielsku, niemiecku, francusku, hiszpańsku, portugalsku, włosku, węgiersku oraz fińsku).

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach proszone są o kontakt: openclasses@wn.uw.edu.pl

 

 

2. WOLONTARIAT

Wiemy, że pierwsze kroki na nowej uczelni mogą okazać się trudne, dlatego serdecznie zachęcamy naszych studentów do włączenia się w wolontariat i wsparcie naszych gości z Ukrainy w odnalezieniu się w nowym dla nich otoczeniu (tj. mi.n. oprowadzeniu po uczelni, pomocy w doborze odpowiednich kursów, zajęć itp.).

 

Na zgłoszenia osób zainteresowanych włączeniem się w wolontariat czekamy pod adresem mailowym: r.fafara@uw.edu.pl
W treści maila prosimy o podanie następujących informacji: imię i nazwisko, rok, kierunek studiów oraz możliwa dostępność.

 

Koordynator:
Rafał Fąfara
r.fafara@uw.edu.pl

 

 

3. PROGRAM “coolTUTOR”

W ramach programu Studenci dla otoczenia Wydział Neofilologii organizuje projekt coolTUTOR, czyli program mający na celu kształcenie kompetencji studentów w zakresie komunikacji międzykulturowej i pracy z osobami dotkniętymi kryzysem humanitarnym.

 

Program zakłada współpracę pięciu wydziałów UW: Wydziału Neofilologii, Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Wydziału Psychologii i Wydziału Pedagogicznego, szeregu jednostek ogólnouniwersyteckich (takich jak mi.n. Welcome Point UW, Uniwersytecki Centrum Wolontariatu) oraz instytucji pozarządowych.

 

W ramach programu studenci poznają m.in. sytuację prawną migrantów i uchodźców w Polsce i na świecie, zdobędą wiedzę dotyczącą światowej sytuacji geopolitycznej w kontekście kluczowych kryzysów humanitarnych,  poznają najważniejsze aspekty komunikacji międzykulturowej, poznają podstawy pracy z osobami dotkniętymi traumą i wiele innych.

 

Program zakłada również szeroki blok zajęć poświęconych wojnie w Ukrainie, sytuacji geopolitycznej w regionie, kulturze Ukrainy oraz nauce podstaw języka ukraińskiego.
Zajęcia te odbywają się w ramach tzw. “Ukraińskich piątków” w siedzibie Wydziału przy ul. Dobrej 55 co piątek w godz. 17:00-19:15.

 

Koordynatorki programu:
dr hab. Monika Kostro, Prodziekan ds. studenckich
mkostro@uw.edu.pl

 

dr Maria Balkan
maria.balkan@uw.edu.pl

 

 

4. PROGRAM WSPARCIA DLA DZIECI Z UKRAINY W PROCESIE INTEGRACJI W POLSKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Wydział Neofilologii uruchomił program skierowany do szkół podstawowych, w ramach którego studenci o profilu pedagogicznym wspierają dzieci z Ukrainy w procesie integracji i zajęciach dydaktycznych.

 

Koordynatorki programu:
dr Agnieszka Kałdonek-Crnjaković
a.kaldonek2@uw.edu.p

 

dr Patrycja Stasiak
p.stasiak@uw.edu.pl

 

 

5. ZBIÓRKI

Pracownicy, doktoranci oraz studenci Wydziału regularnie organizują także zbiórki na rzecz Ukrainy.

 

 

Szczegóły projektów oraz bieżące informacje nt. poszczególnych inicjatyw znaleźć można w naszych kanałach w mediach społecznościowych: