Zaproszenie na spotkanie Pracowników WN 28 czerwca 2022 r.

  • Zaproszenie na spotkanie Pracowników WN 28 czerwca 2022 r.
  • Dziekan Wydziału Neofilologii, prof. ucz. dr hab. Robert Małecki zaprasza Pracowników Wydziału Neofilologii na spotkanie poświęcone bieżącym sprawom Wydziału.

    Spotkanie odbędzie się 28 czerwca w godzinach 14-18 w auli Wydziału nr 1.007/1.008 w budynku przy ulicy Dobrej 55.

    Data publikacji: 24 czerwca 2022