4EU+: drugi nabór wniosków na projekty edukacyjne

 • 4EU+: drugi nabór wniosków na projekty edukacyjne
 • 2 stycznia 2021 został ogłoszony drugi nabór wniosków na projekty edukacyjne w ramach Sojuszu 4EU+ finansowane przez Erasmus+.

   

  Projekty muszą:

  • angażować co najmniej trzy uczelnie członkowskie z 4EU+ (włączając uniwersytet zgłaszający projekt)
  • wykazywać zgodność tematyczną z jednym z czterech obszarów flagowych
  • zawierać działania edukacyjne oraz mobilność studentów (fizyczną, wirtualną lub mieszaną).
  • realizacja projektu musi zakończyć się najpóźniej 30 września 2022 roku.

   

  Działania edukacyjne mogą być realizowane w różnych formach – od krótkoterminowych intensywnych zajęć, poprzez łączone kursy i moduły, aż po nowe wspólne programy studiów. Projekty powinny zawierać innowacyjne rozwiązania edukacyjne skierowane do studentów/doktorantów Sojuszu, zakładać aktywny udział studentów/doktorantów w ich realizacji oraz zapewniać możliwość długoterminowej współpracy w obszarze kształcenia. Mile widziane są zwłaszcza projekty skierowane na studentów studiów licencjackich oraz skupione na umiejętności korzystania z danych (data literacy).

   

  Termin składnia wniosków: 1 marca 2021
  Czas realizacji: 1 czerwca 2021 – jesień 2022
  Więcej informacji i formularz wniosku: https://4euplus.eu/4EU-190.html oraz https://www.uw.edu.pl/drugi-konkurs-na-projekty-edukacyjne-4eu/
  Kontakt: 4euplus@uw.edu.pl

  Data publikacji: 08 stycznia 2021