Harmonogram prac

Nowa siedziba Wydziału

Polecamy Państwa uwadze zdjęcia prezentujące stan prac w lipcu 2021 r.


Nasza siedziba powstaje  • rok akademicki 2022/2023: użytkowanie obiektu
  • I-II kw. 2022 r.: zakup i dostawa wyposażenia
  • I kw. 2022 r.: odbiór obiektu od Generalnego Wykonawcy
  • III-IV kw. 2021 r.: postępowanie na wybór dostawców wyposażenia
  • IV kw. 2021 r.: zakończenie robót przez Generalnego Wykonawcę – pozwolenie na użytkowanie
  • 2019: Wyłoniono generalnego wykonawcę „Budowy budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Dobrej 55 (II etap)”, którym została firma Hochtief Polska S.A.  > informacje prasowe
  • Prezentacja koncepcji Centrum Nauk o Komunikacji UW, ul. Dobra 55
  • 2015: UCHWAŁA NR 209 RADY MINISTRÓW z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Uniwersytet Warszawski 2016–2025” > dokumenty