Stypendia

Studium Doktoranckie

Tryb przyznawania


Zarządzenie nr 32 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Drodzy Doktoranci


W związku z decyzjami podjętymi przez władze uczelni stypendium zwane ‘Zwiększenie stypendium doktoranckiego na Uniwersytecie Warszawskim‘ może być przyznane jedynie tym doktorantom, którzy mają udokumentowane osiągnięcia akademickie i dydaktyczne w roku akademickim 2017/2018.

Tryb przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego określa Zarządzenie nr 28 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego na Uniwersytecie Warszawskim.

Szczegółowe zasady przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz art. 200a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), który stanowi, że Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej (…) przysługuje doktorantom wyróżniającym się w pracy naukowej i dydaktycznej.

Tryb przyznawania stypendium doktoranckiego: Szczegółowe zasady przyznawania stypendium doktoranckiego

 

Od 1.10.2017 wszystkie formularze wniosków stypendialnych umieszczone są w systemie USOSWeb!