Instytut Romanistyki

Kierunki studiów

Kierunki studiów prowadzone w Instytucie Romanistyki UW 


Filologia romańska, studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

Filologia romańska, studia niestacjonarne (wieczorowe) pierwszego stopnia

 

Filologia romańska, studia stacjonarne drugiego stopnia

 

Filologia romańska, studia niestacjonarne (zaoczne) drugiego stopnia

 

Kontakt:

Adres: ul. Dobra 55; 00-312 Warszawa
Tel.: (22) 55-204-36; (22) 55-204-32
E-mail: romanistyka@uw.edu.pl
www: http://irom.wn.uw.edu.pl/