Rada Samorządu Studentów WN

Studenci

Rada Samorządu Studentów Wydziału Neofilologii


Skład Rady

  • Małgorzata Cybulska (filologia włoska) – Przewodnicząca
  • Magdalena Czupryńska (iberystyka: portugalistyka) – Wiceprzewodnicząca
  • Noemi Górny (hungarystyka)
  • Karolina Łatacz (helwetologia – studia szwajcarskie)
  • Zuzanna Orłowska (filologia angielska – językoznawstwo / English Studies – Linguistics)
  • Marta Rogowiec (germanistyka) – Pełnomocniczka finansowa
  • Weronika Rogowiec (germanistyka)
  • Zuzanna Rukat (filologia romańska)
  • Alicja Sitowska (filologia romańska)
  • Przemysław Stocki (filologia włoska)

 

Kontakt:

Facebook: https://www.facebook.com/SamorzadStudentowWNeoUW/