Ochrona własności intelektualnej na UW

Konkursy / granty

Zasady zarządzania własnością intelektualną na Uniwersytecie Warszawskim reguluje uchwała nr 68 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z 22 marca 2017

tekst uchwały po polsku

tekst uchwały po angielsku