Publikacje Wydziału

Badania

Nowości


GRZYWKA, Katarzyna (Issue Editor)

 

FABULA, Zeitschrift für Erzählforschung/Journal of Folktale Studies/Revue d’etudes sur le conte populaire.
Volume 61, Issue 1/2, Special Issue: Märchen und Kunst. Walter de Gruyter, Berlin/Boston 2020.

ISSN 0014-6242, e-ISSN 1613-0464,

s.221

 

 

CZACHUR, Waldemar

 

Lingwistyka dyskursu jako integrujący program badawczy,
Wrocław: ATUT Oficyna Wydawnicza 2020.
ISBN 978-83-7977-404-3, e-ISBN 978-83-7977-500-2
DOI: 10.23817/2020.lingdysk
s.314

 

KOCIOŁEK, Katarzyna

 

Dress as Metaphor – British Female Fashion and Social Change in the 20th Century
ISBN: 978-3-631-70955-9
DOI: https://doi.org/10.3726/978-3-653-05187-2
s.214

 

ORAMUS, Dominika

 

Stany splątane. Fizyka a literatura współczesna, Kraków: Copernicus Center Press 2020.
ISBN: 978-8-378-86490-5
s.336

 

 

SOKOŁOWICZ, Monika

 

Orientalisme, colonialisme, interculturalite, Warszawa Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2020.

ISBN: 978-8-323-54213-1

DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323542131

s.378

 

ZIARKOWSKA, Joanna

 

Indigenous Bodies, Cells, and Genes Biomedicalization and Embodied Resistance in Native American Literature, New York: Routledge 2020.

ISBN 978-0-367-47852-0, e-ISBN 978-1-003-03689-0

s.278

 

 

 

Czasopisma


Acta Philologica

 

Pismo naukowe Wydziału Neofilologii UW, którego profil tematyczny wytyczają w praktyce kierunki studiów oferowane na Wydziale, tj. studia w zakresie filologii angielskiej, romańskiej, iberyjskiej, węgierskiej, fińskiej oraz włoskiej, jak również na kierunkach germanistyka, iberystyka oraz studia filologiczno-kulturoznawcze.

ISSN: 0065–1524

 

 

Ameryka Łacińska. Kwartalnik analityczno informacyjny

 

Jedyne obecnie polskie czasopismo w całości poświęcone historii i współczesności Ameryki łacińskiej i Karaibów. Od 2018 wydawane w systemie open-access w formie elektronicznej. Czasopismo zostało założone w 1993 roku i od początku wydaje teksty o charakterze interdyscyplinarnym.

ISSN: 1506-8900, e-ISSN: 2081-1152

 

 

Anglica. An International Journal of English Studies

 

Czasopismo wydawane w systemie open-access jako dwa tomy rocznie. Tom literaturoznawczy jest poświęcony anglofońskiej literaturze, sztuce, historii i kulturze. Tom językoznawczy zawiera teksty o współczesnym i dawnym języku angielskim oraz jego wariantach, a także artykuły socjolingwistyczne, przekładoznawcze oraz dotyczące metodologii nauczania i porównujące język angielski z innymi językami.

ISSN: 0860-5734

 

 

 

Itinerarios

 

Czasopismo poświęcone problematyce hiszpańsko i portugalskojęzycznego świata.  Publikuje artykuły i recenzje z tematyki językoznawstwa, historii, antropologii, nauk politycznych oraz literatury hiszpańskiej i portugalskiej.

ISSN: 1507-7241

 

 

 

Studia niemcoznawcze – Studien zur Deutschkunde

 

Czasopismo naukowe poświęcone różnym aspektom badań dotyczących krajów niemieckiego obszaru językowego. Tematyka artykułów związana jest z głównie z aktualnymi problemami współczesności i bieżących zjawiskach życia społecznego i kulturalnego, nie pomijając przeszłości dziejowej,  stosunków polsko-niemieckich i szerzej słowiańsko-niemieckich oraz historycznym uzasadnieniu wydarzeń.

ISSN:  0208-4597

 

 

Tekst i Dyskurs – Text und Diskurs

 

Interdyscyplinarne i międzykierunkowe forum wymiany myśli i innowacyjnych rozwiązań z zakresu analizy tekstu i dyskursu, dostępne dla filologów, socjologów i medioznawców. Umożliwia pogłębioną debatę na wysokim poziomie naukowym nad tekstem i dyskursem w ujęciu synchronicznym, diachronicznym, kontrastywnym, międzykulturowym i glottodydaktycznym. Językami czasopisma są polski, niemiecki i angielski.

ISSN: 1899-0983

 

 

Serie


Redaktorzy serii: Jerzy Mazurek, Zuzanna Jakubowska-Vorbrich

Seria dzieł związanych z obszarem kulturowym iberyjskim i iberoamerykańskim, a także luzofońskim, a przede wszystkim z jego polskimi kontekstami. Publikowane dzieła, mimo że w większości powstały na zachodnich rubieżach Europy lub do nich się odnoszą, a nawet sięgają jeszcze dalej, do Latynoameryki i Afryki, stanowią jeden z wielu możliwych kluczy do lepszego zrozumienia odległych krajów, ich języka, historii, kultury oraz ich mieszkańców. Publikowane przez Bibliotekę Iberyjską prace wpisują się w poszukiwanie użytecznego, czyli prawdziwego w opisie i skutecznego eksplanacyjnie schematu rekonstrukcji przebiegu procesów integracji społecznej, kulturowej, politycznej i ekonomicznej. Stanowią także próbę odpowiedzi na pytanie o narodową swoistość kultury, jakże ważną w dzisiejszych czasach.

 

 

Dysertacje Instytutu Germanistyki

Redaktorzy serii: Katarzyna Grzywka-Kolago, Lech Kolago, Robert Małecki

Redaktor tomów: Małgorzata Kosacka

Wydawana od roku 2015 seria naukowa Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego stanowi forum prezentacji wybranych rozpraw doktorskich adeptów Instytutu Germanistyki z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa. W serii ukazało się dotychczas 19 tomów.

 

 

 

Redaktorzy serii: Grażyna Bystydzieńska, Emma Harris

Seria publikacji pokonferencyjnych ukazujących się od 2009 roku, aktualnie w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego. Seria związana jest z cykliczną konferencją From Queen Anne to Queen Victoria, organizowaną przez pracownię “Ośrodek Studiów Brytyjskich” przy Instytucie Anglistyki UW. Wydawane  wieloautorskie tomy zawierają artykuły dotyczące kwestii związanych z literaturą, sztukami wizualnymi i muzyką, religią, problematyką gender oraz zagadnieniami społeczno-politycznymi, pojawiających się w Wielkiej Brytanii w XVIII i XIX wieku. Autorzy artykułów podejmują rożnorodne wątki i tematy, często w szerszym kontekście naukowym, również w ujęciu komparatystycznym.

 

 

 

Redaktorzy serii: Waldemar Czachur, Joanna Godlewicz-Adamiec, Robert Małecki, Paweł Piszczatowski

Seria dokumentuje refleksję naukową na temat pamięci jako fenomenu kulturowego i językowego oraz jego reprezentacji w dyskursach literackich, historycznych i medialnych. Studia nad pamięcią stanowią integralną część badań w zakresie szeroko pojętej humanistyki XXI wieku. Bezpośrednim impulsem do podjęcia tej tematyki na gruncie polsko-niemieckich relacji historycznych, politycznych i kulturowych stały się daty upamiętniające przełomowe wydarzenia w historii XX stulecia. Sprzyjają one refleksji nie tylko nad dynamiką procesów historycznych, lecz także nad aspektem pamięci jako medium ciągłości doświadczenia historycznego i jego obecności w języku, kulturze i twórczości artystycznej. W poszczególnych tomach prezentowane są teksty germanistów, historyków, politologów, socjologów, psychologów, filozofów i przedstawicieli innych dyscyplin humanistycznych, w których paradygmaty pamięci odgrywają istotne znaczenie. Seria wydawana jest w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego, we współpracy z Niemieckim Instytutem Historycznym w Warszawie, Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacją Konrada Adenauera.

 

 

 

Redaktorzy serii: Joanna Godlewicz-Adamiec, Tomasz Szybisty

Seria realizowana jest przez międzynarodowe konsorcjum badawcze w ramach międzyuczelnianego projektu badawczego realizowanego przez Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego i Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie we współpracy z Zespołem Badawczym LitLinAl w Instytucie Filologii Angielskiej i Germańskiej Uniwersytetu w Santiago de Compostela i Sekcją Germanistyki na Wydziale Nauk Humanistycznych i Kulturoznawstwa Uniwersytetu w Wuppertalu. Dwoistość perspektywy badawczej przedsięwzięcia, integrującej lub przynajmniej zestawiającej spojrzenia właściwe literaturoznawstwu i – każdorazowo – wybranej domenie szeroko pojętej kultury, służyć ma sformułowaniu nowych zakresów naukowej eksploracji, usytuowanych nierzadko w „strefie niczyjej” pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami. Akcent położony zostanie przy tym na dziedzictwo kulturowe Europy w ujęciu historycznym. Seria wydawana jest w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego, tomy 1–4 zostały wydane w krakowskim wydawnictwie Imedius.

 

 

 

Redaktorzy serii: Kamilla Najdek, Krzysztof Tkaczyk

Seria monografii wydawana od roku 2003 w Zakładzie Literatur Niemieckiego Obszaru Językowego

 

Monografie


                                              

 

Repozytoria i bazy


Zasoby, strategie, recepcja