Studia filologiczno-kulturoznawcze

Rady Dydaktyczne

Rada Dydaktyczna dla kierunku studia filologiczno-kulturoznawcze


Skład Rady

  1. dr hab. Michał Jamiołkowski (IG);
  2. dr hab. Marcin Klik (IR);
  3. dr Marcin Kołakowski (ISII) – Wiceprzewodniczący;
  4. dr Bartosz Lutostański (IA);
  5. dr Patrycja Stasiak (KI);
  6. dr Dariusz Zembrzuski (IA) – Przewodniczący;
  7. mgr Jakub Korala (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych).

 

Uchwały Rady