Filologia angielska – English Studies

Rady Dydaktyczne

Rada Dydaktyczna dla kierunku filologia angielska – English Studies


Skład Rady:

 • mgr Elżbieta Foltyńska – Przewodnicząca
 • prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska
 • dr Wojciech Kasprzak
 • dr hab. Aniela Korzeniowska, prof. ucz.
 • dr hab. Klaudia Łączyńska
 • dr hab. Zbigniew Możejko
 • dr hab. Marek Paryż, prof. ucz.
 • prof. dr hab. Jerzy Rubach
 • dr hab. Paweł Rutkowski
 • dr hab. Marzena Sokołowska-Paryż
 • dr hab. Anna Wojtyś
 • mgr Piotr Mosionek (przedstawiciel doktorantów)
 • mgr Julia Wilde (przedstawicielka doktorantów)

 

Uchwały Rady