Dział planowania i monitorowania dydaktyki

Kontakt

Za planowanie dydaktyki dla poszczególnych kierunków odpowiedzialne są osoby wyznaczone przez poszczególne jednostki wewnętrzne Wydziału.