Helwetologia – studia szwajcarskie

 

SK_logo_biale_tlo_PL

Helwetologia realizowana na Uniwersytecie Warszawskim od 2019 roku jest pierwszym na świecie kierunkiem studiów umożliwiającym studentom interdyscyplinarne i kompleksowe badania nad Szwajcarią.
 
Helwetologia łączy perspektywę humanistyczną, w tym językoznawstwo, literaturoznawstwo i nauki o kulturze i religii, z perspektywą nauk społecznych, tj. naukami o polityce i administracji. Studia oferują również możliwość nauki języków obcych – języka angielskiego oraz dwóch języków urzędowych Szwajcarii. Ideą studiów na kierunku Helwetologia jest odejście od tradycyjnego, sztywnego toku nauczania na rzecz umożliwienia studentom prowadzenia interdyscyplinarnych badań w obszarach tematycznych odpowiadającym zarówno ich zainteresowaniom, jak i planom zawodowym.
 
Celem studiów jest przekazanie studentom pogłębionej wiedzy na temat Szwajcarii oraz przygotowanie ich do funkcjonowania zarówno w środowisku biznesowym, jak i podjęcia pracy w obszarach takich, jak: dyplomacja, administracja, edukacja czy media. Program studiów zapewnia studentom maksymalną elastyczność rozwiązań w zakresie planu zajęć oraz możliwości zaliczeń – po to, by mogli swobodnie łączyć Helwetologię z pracą lub innym kierunkiem studiów. Poza zajęciami językowymi wszystkie przedmioty są realizowane w czwartek w godzinach 8:00-18:15.
 
WIEDZA
Dzięki studiom na kierunku Helwetologia studenci zdobędą pogłębioną wiedzę w takich obszarach jak:

 • system prawny, polityczny i administracyjny Szwajcarii,
 • stosunki międzynarodowe, sytuacja geopolityczna oraz polityka zagraniczna Szwajcarii,
 • sytuacja społeczno-ekonomiczna Szwajcarii,
 • historia i kultura czterech obszarów językowych Szwajcarii,
 • język, komunikacja i tożsamość w społeczeństwie wielokulturowym.

 
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH
Szczególnie istotne miejsce w programie studiów zajmują zajęcia doskonalące kompetencje językowe studentów. Koncepcja studiów zakłada opanowanie przez studentów minimum 3 języków obcych: języka angielskiego oraz dwóch języków urzędowych Szwajcarii, w tym jednego na poziomie B2+ oraz drugiego na poziomie minimum A2 (kompetencja komunikacyjna Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy).
 
WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI ZAGRANICZNYMI
W ramach studiów na kierunku Helwetologia studenci mają możliwość skorzystania z szerokiej gamy rozwiązań pogłębiających ich wiedzę i doświadczenie. Są to m.in. :

 • wykłady gościnne,
 • wspólne projekty badawcze z Uniwersytetem w Zurychu,
 • wyjazdy studyjne do Szwajcarii (indywidualne i grupowe),
 • staże w placówkach dyplomatycznych w Bernie i Genewie,
 • prace magisterskie realizowane w trybie projektowym,
 • cykl spotkań, debat oraz warsztatów z ważnymi postaciami mediów, dyplomacji i biznesu, zorganizowanych specjalnie dla studentów helwetologii.

 
UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE
Program studiów uzupełniają warsztaty i zajęcia rozwijające kompetencje miękkie studentów, takie jak:

 • komunikacja międzykulturowa,
 • zarządzanie czasem, odporność na stres,
 • umiejętność poszukiwania informacji i weryfikacji faktów, analiza zebranych danych,
 • sztuka prezentacji – trening wystąpień publicznych oraz wystąpień przed kamerą,
 • praca w zespole.

 
Ponadto dla studentów organizowane są szkolenia przybliżające kluczowe zagadnienia oraz najnowsze trendy rynku pracy (m.in. HR, Employer Branding, PR i komunikacja).
 
WYMAGANIA
1. Dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny,
2. Znajomość jednego języka (niemieckiego/francuskiego/włoskiego) minimum na poziomie B1 (potwierdzona certyfikatem uprawnionej instytucji bądź egzaminem szkoły wyższej),
3. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa składa się z 3 pytań i prowadzona jest w języku polskim oraz języku obcym wskazanym przez kandydata/tkę. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest sprawdzenie wiedzy w zakresie współczesnej historii, kultury, literatury oraz systemu politycznego Szwajcarii.
 
OPIS KIERUNKU
POBIERZ BROSZURĘ
 
KONTAKT
Uniwersytet Warszawski
Wydział Neofilologii
 
ul. Dobra 55
00-312 Warszawa
tel. (+48) 22 554 20 914, (+48) 22 554 20 931