Forum Wydziału Neofilologii

Badania

O nas


Forum literaturoznawcze i językoznawcze Wydziału Neofilologii to cykl seminariów prowadzonych przez pracowników Wydziału, który został zainicjowany w roku 2019.

Spotkania literaturoznawcze odbywają się w formie dyskusji nad tekstami źródłowymi i krytycznymi, która jest poprzedzona wykładem lub wprowadzeniem tematu. Spotkania językoznawcze mają formę wystąpienia z pytaniami zadawanymi w trakcie lub po zakończeniu referatu.

 

Aktualności


Zapraszamy na najbliższe spotkanie poświęcone metodologii badań nad afektami, które poprowadzi dr hab. Justyna Wierzchowska 26 stycznia 2021 o godz. 17.00

Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom: https://us02web.zoom.us/j/88360202014

 

Wydarzenia


Semestr zimowy 2020/2021

 • Bożena Chołuj, 1 grudnia 2020
  • „Co wie literatura”
  • Spotkanie poświęcone somatopoetyce i analizie porównawczej dwóch tłumaczeń dramatu Judyta autorstwa Fryderyka Hebbla
  • Lektury:
  • Anna Łebkowska, Jak ucieleśnić ciało: o jednym z dylematów somatopoetyki, Teksty Drugie, 2011.
  • Fryderyk Hebbel, Friedrich, Judyta: tragedya w pięciu aktach, przeł. Karol Irzykowski, Lwów, 1908.
  • Fryderyk Hebbel, Friedrich, Judyta: tragedya w pięciu aktach, przeł. Kazimierz Kaszewski, Warszawa, 1881.
 • dr hab. Justyna Wierzchowska, metodologia badań nad afektami, 26 stycznia 2021

Semestr letni 2020/2021

 • dr Małgorzata Sokołowicz, post-postkolonialne odczytania orientalizmu
 • dr hab. Judyta Zbierska-Mościcka, zookrytyka
 • Zespół badawczy „Humor Lab” kierowany przez prof. Ewę Łuczak i prof. Agnieszkę Piskorską (spotkanie interdyscyplinarne)
 • Zespół „Badań nad kulturą dawną” kierowany przez dr hab. Joannę Godlewicz-Adamiec

 

 

Archiwum wydarzeń


Spotkania w roku 2019/2020

 • dr hab. Julia Fiedorczuk, 14 stycznia 2020
  • „Wprowadzenie do ekokrytyki”
  • Lektury:
  • Julia Fiedorczuk, Wstęp. Co się zdarza za sprawą poezji?, [w:] Inne możliwości. O poezji, ekologii i polityce, Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2019.
 • prof. Hanna Serkowska, 18 lutego 2020
  • „Medycyna narracyjna – wprowadzenie”
  • Lektury:
  • Hanna Serkowska, D.D. jak dreszcz demencji, Poznańskie Studia Polonistyczne, 2018.
  • Hanna Serkowska, Żaden pacjent nie jest wyspą lub czego lekarze mogą nauczyć się w kontaktach z pacjentami, [w:] Medycyna narracyjna Opowieści o doświadczeniu choroby w perspektywie medycznej i humanistycznej, red. Marta Chojnacka-Kuraś, WUW, 2019.
 • dr Alicja Wójcicka, 3 grudnia 2019
  • „Badania nad polskimi włącznikami: problem, kierunki, wyzwania”
 • dr Dariusz Głuch, 21 stycznia 2020
  • „Kodowanie treści o przeciwnej polarności—na przykładzie pytań retorycznych”

 

 

Kontakt


Sekcja literaturoznawcza jest koordynowana przez dr Annę Pochmarę a sekcja językoznawcza przez dr. Jana Wiślickiego.

Propozycje seminariów oraz pytania odnośnie spotkań i lektur prosimy kierować drogą mailową na adres: