Reprezentanci Wydziału w strukturach UW

Reprezentanci Wydziału w strukturach UW

Senat UW

 • prof. ucz. dr hab. Robert Małecki (stały gość)
 • prof. dr hab. Hanna Serkowska

Komisja senacka ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia

 • dr hab. Karolina Kumor

Komisja ds. Zatrudniania na Stanowiska Profesorów na Uniwersytecie Warszawskim

 • prof. dr. hab. Jolanta Sujecka-Zając

Komisja Rektorska ds. Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich w Polsce

 • prof. ucz. dr Małgorzata Sokołowicz (jako przedstawiciel Dyrektora IR)

Komisja Rektorska ds. Etyki Badań Naukowych z Udziałem Człowieka

 • prof. ucz. dr hab. Bartłomiej Czaplicki

Komisja Rektorska do spraw Monitorowania Wdrażania Postanowień Statutu Uniwersytetu Warszawskiego

 • prof. ucz. dr hab. Ewa Łuczak

Komisja Rektorska ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji 

 • prof. ucz. dr hab. Bożenna Chołuj

Zespół Rektorski do spraw ekologii oraz kryzysu klimatycznego

 • dr Anna Buncler

Zespół Rektorski do spraw wstępnego rozpatrzenia odwołania

 • dr hab. Michał Jamiołkowski

Rady Dyscyplin Naukowych kadencja 2021-2024


RND Językoznawstwo

 • prof. dr hab. Waldemar Czachur
 • prof. dr hab. Magdalena Danielewiczowa
 • dr Anna Grzeszak
 • prof. ucz. dr hab. Anna Jaroszewska
 • prof. ucz. dr hab. Anna Just
 • prof. ucz. dr hab. Radosław Kucharczyk
 • dr Marcin Opacki
 • prof. ucz. dr hab. Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic
 • prof. ucz. dr hab. Ewa Pilecka
 • dr Joanna Rydzewska-Siemiątkowska
 • prof. ucz. dr hab. Izabela Szymańska
 • dr hab. Anna Wojtyś
 • prof. ucz. dr hab. Maria Załęska

RND Literaturoznawstwo

 • dr Ewelina Bator
 • prof. ucz.  dr hab. Bartłomiej Błaszkiewicz 
 • prof. ucz. dr hab. Anna Cetera-Włodarczyk
 • prof. ucz. dr hab. Joanna Godlewicz-Adamiec
 • prof. dr hab. Katarzyna Grzywka-Kolago
 • dr Marcin Kołakowski
 • dr Małgorzata Kosacka
 • prof. ucz. dr hab. Ewa Łuczak
 • prof. ucz. dr hab. Urszula Ługowska
 • prof. ucz. dr hab. Robert Małecki
 • prof. ucz. dr hab. Zoltan Nemeth
 • prof. dr hab. Dominika Oramus
 • dr hab. Marta Piłat-Zuzankiewicz
 • prof. dr hab. Hanna Serkowska
 • dr Przemysław Uściński
 • prof. dr hab. Izabella Zatorska
 • prof. ucz. dr hab. Judyta Zbierska-Mościcka

RND Nauk o Kulturze i Religii

 • dr Marta Wójtowicz-Wcisło

RND Historia

 • dr Agnieszka Brylak
 • dr hab. Zuzanna Jakubowska-Vorbrich
 • prof. ucz. dr hab. Jerzy Mazurek
 • prof. ucz. dr hab. Katarzyna Mikulska
 • dr Rafał Reichert

RND Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie

 • prof. ucz. dr hab. Katarzyna Dembicz

Rada Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej (2021 – 2024)

 • prof. dr hab.  Katarzyna Grzywka-Kolago

Rada Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych (2021 – 2024)

 • prof. dr hab. Elżbieta Górska

Rada Koordynacyjna ds. Certyfikacji Biegłości Językowej

Przewodniczący Rady

 • prof. ucz. dr hab. Radosław Kucharczyk

Rada ds. nostryfikacji

 • dr Dariusz Krawczyk

Sojusz 4EU+

 

Koordynator Flagshipu 2

 • dr hab. Anna Wojtyś

IDUB

 

POB IV Kierownik Działania II.3.7

 • prof. ucz. dr hab. Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic

POB IV Kierownik Działania I.3.12

 • prof. ucz. dr hab. Paweł Piszczatowski