Studia filologiczno-kulturoznawcze

Rady dydaktyczne
  • dr hab. Dariusz Zembrzuski – Przewodniczący
  • dr hab. Jolanta Dygul
  • dr hab. Anna Górajek
  • dr Marcin Kołakowski
  • dr Dariusz Krawczyk
  • dr Mirosław Miernik
  • mgr Maria Szafrańska-Chmielarz (przedstawicielka doktorantów)
  • mgr Natalia Czarnuszewicz (przedstawicielka doktorantów)