Instytut Anglistyki

Kierunki studiów

Kierunki studiów prowadzone w Instytucie Anglistyki UW


Filologia angielska – English Studies, studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

Filologia angielska – English Studies, studia stacjonarne drugiego stopnia

 

Filologia angielska – English Studies, studia niestacjonarne (zaoczne) drugiego stopnia

 

Kontakt:

Adres: ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa
Tel.: (22) 55-314-18; (22) 55-314-19
E-mail: sekretariat.angli@uw.edu.pl
www: https://ia.uw.edu.pl/