Studia Kanadyjskie

Studia Kanadyjskie

SK_logo_biale_tlo_PL

Studia kanadyjskie,

stacjonarne, drugiego stopnia

Dwujęzyczny (francuski i angielski) i interdyscyplinarny program ma na celu zapoznanie studentów z szerokim spektrum zagadnień związanych z Kanadą, umożliwiając tym samym lepsze i głębsze zrozumienie historycznych, politycznych i społeczno-kulturowych uwarunkowań tego kraju. Studia kanadyjskie kształcą absolwentów biegle posługujących się dwoma językami, dobrze zorientowanych w wyzwaniach współczesnego świata i gotowych do pracy w międzynarodowym środowisku w różnych sektorach gospodarki. Koncepcja studiów kanadyjskich (studia drugiego stopnia) została opracowana przez zespół pracowników Instytutu Romanistyki i Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Program

Połączenie perspektywy humanistycznej i nauk społecznych wraz z solidnym przygotowaniem językowym ma na celu zapewnienie studentom pogłębionego zrozumienia złożonych zagadnień związanych z Kanadą, a przez to również z globalnymi wyzwaniami społecznymi współczesności. Poprzez różnorodność oferowanych zajęć i podejść badawczych, studenci będą mogli nabyć umiejętności sprawnego poruszania się w wieloaspektowych realiach społeczno-kulturowych, rozwijając tym samym własne kompetencje analityczne. Poznając i badając zróżnicowanie kulturowe i etniczne Kanady, studenci będą również przygotowywać się do podjęcia pracy w środowiskach międzynarodowych i wielokulturowych. Dzięki komponentowi praktycznemu studenci będą również wypracowywać umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu zawodowym.

 

Języki obce

Program studiów zakłada docelowe biegłe opanowanie dwóch języków (angielski i francuski) na poziomie minimum C1 (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Osiągnięcie takiego poziomu znajomości obu języków opierać się będzie na zajęciach ściśle językowych, doskonalących wszystkie kompetencje językowe studentów oraz na innych komponentach programu, prowadzonych w obu językach. Doskonała znajomość dwóch spośród kilku dominujących współcześnie języków zachodnioeuropejskich będzie niezaprzeczalnym atutem absolwentów studiów kanadyjskich na rynku pracy.

 

Współpraca instytucjonalna

Studia kanadyjskie UW są prowadzone we współpracy z najlepszymi w Polsce specjalistami w zakresie kanadystyki oraz organizacjami zrzeszającymi ekspertów i praktyków, związanych z obszarem kanadyjskim, takimi jak: Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich, Polsko-Kanadyjska Izba Gospodarcza, Ambasada Kanady w Polsce, Association Internationale des Études Québécoises.

 

Studia kanadyjskie UW to:

– nowoczesny program studiów, możliwość opanowania języka angielskiego i francuskiego w stopniu biegłym,

– możliwość zdobycia wieloaspektowej wiedzy na temat jednego z czołowych państw świata,

– przygotowanie do pracy w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym,

– możliwość rozwijania kompetencji miękkich, takich jak umiejętność pracy zespołowej, umiejętności pracy projektowej, umiejętność działania w oparciu o wymianę, dobra organizacja pracy i umiejętność ustalania priorytetów, komunikacja interpersonalna.

 

Wymagania

Dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny,

Znajomość języka angielskiego i francuskiego na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy,

Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa składa się z 3 pytań i prowadzona jest w języku polskim oraz języku obcym (angielskim i francuskim). Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest sprawdzenie gotowości do przyswajania wiedzy w zakresie współczesnej historii, kultury, literatury oraz systemu politycznego Kanady.

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister.

 

Program studiów
Roboczy plan zajęć – semestr zimowy 2023/24
Dodatkowe informacje: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2023/programme/S2-SKAN/?from=field:P_SKAN

Kontakt: m.obszynski2@uw.edu.pl lub sk.rekrutacja@uw.edu.pl

 

5.04.2024 – 22.05.2024
Seria wykładów Canadian polylogue/Polylogue canadien, organizowana we współpracy Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach studiów kanadyjskich Wydziału Neofilologii UW.

Więcej informacji:
Folder (język polski)
Folder (język angielski)

 


Studia Kanadyjskie na Instagramie i YouTube: