Helwetologia – studia szwajcarskie

Rady dydaktyczne
  • dr hab. Robert Małecki, prof. ucz. – Przewodniczący
  • dr Małgorzata Kosacka
  • dr Dariusz Krawczyk
  • dr hab. Justyna Miecznikowska
  • dr Justyna Orzeł
  • prof. dr hab. Dariusz Popławski
  • mgr Natalia Czarnuszewicz (przedstawicielka doktorantów)