Sekcja Informatyczna

Kontakt

ul. Dobra 55
00-312 Warszawa
pok. 2.227

 

Uwaga Studenci:


Wszystkie pytania dotyczące systemu USOS proszę kierować do oddelegowanych osób w jednostkach macierzystych.
Informatycy Wydziału Neofilologii nie obsługują tego systemu i nie mogą Państwa dopisywać do zajęć.


Zespół Informatyczny WN nie zajmuje się żadnymi sprawami studentów – jeśli mają Państwo jakieś pytania proszę kierować je do swoich jednostek.

 
 

Jak się z nami skontaktować:


Obsługa sekretariatów i pokoi zakładowych Wydziału Neofilologii
  • obsługa/instalacja sprzętu i oprogramowania
  • zakup sprzętu, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń w ramach umów DZP
  • konfiguracja, diagnostyka, modernizacja, naprawa służbowego sprzętu komputerowego
  • instalacja i konfiguracja usług (m.in. USOS, SAP, certyfikaty)

mgr Robert Żmijewski

Informatyk Wydziału Neofilologii
Pokój:  2.227
e-mail: robertzmijewski(at)uw.edu.pl

Obsługa techniczna sal zajęciowych
  • problemy z działaniem wyposażenia sal zajęciowych
  • wsparcie przy obsłudze sal zajęciowych
  • instalacja sprzętu w salach zajęciowych

Technicy Dobra 55
Biuro ds. Nieruchomości "Powiśle"

Pokój:  00.083
Telefon:  (22)552-60-26
e-mail: technicydobra55(at)adm.uw.edu.pl

Obsługa sieci w budynku Dobra 55 (w tym sieci WiFi)
  • problemy z dostępnością usług sieciowych
  • tokeny do sieci Dobra55 – Guest Access

Administratorzy sieci Dobra 55
Biuro ds. Nieruchomości "Powiśle"

e-mail: it(at)wn.uw.edu.pl