Sekcja Informatyczna

Kontakt

ul. Dobra 55
00-312 Warszawa
pok. 1015 / 3026

 

Uwaga Studenci:


Wszystkie pytania dotyczące systemu USOS proszę kierować do oddelegowanych osób w jednostkach macierzystych.
Informatycy Wydziału Neofilologii nie obsługują tego systemu i nie mogą Państwa dopisywać do zajęć.

 

 

Jak się z nami skontaktować:


Prosimy o kontaktowanie się z nami za pomocą adresu zbiorczego – it(at)wn.uw.edu.pl

 

 

Pracownicy sekcji informatycznej: