Sekcja obsługi badań

Kontakt

ul. Krakowskie Przedmieście
32 00-927 Warszawa
(Oficyna Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich)

 

Pracownicy sekcji obsługi badań: • mgr Marta Zaręba

  obsługa administracyjna umów, współpraca z agencjami finansującymi

  tel.: (22) 55-20-951
  e-mail: mj.zareba2(at)uw.edu.pl

 • mgr Aleksander Kuźmicz

  księgowanie faktur, zestawienia wykonania kosztów, analizy finansowe, współpraca z kwesturą UW

  tel.: (22) 55-20-910
  e-mail: aleksander.kuzmicz(at)wn.uw.edu.pl


 • mgr Izabela Gregorczuk-Stasiak

  obsługa administracyjna umów, współpraca z agencjami finansującymi

  tel.: (22) 55-20-957
  e-mail: i.gregorczu(at)uw.edu.pl