Terminy posiedzeń

Terminy posiedzeń

Terminy posiedzeń Rady Wydziału w roku akademickim 2022/2023:


  • 31 stycznia (wtorek) – termin nadsyłania materiałów do 18 stycznia (środa)
  • 28 marca (wtorek) – termin nadsyłania materiałów do 15 marca (środa)
  • 30 maja (wtorek) – termin nadsyłania materiałów do 17 maja (środa)