Terminy posiedzeń

Terminy posiedzeń

Terminy posiedzeń Rady Wydziału w roku akademickim 2023/2024:


  • 24 października (wtorek) – termin nadsyłania materiałów do 11 października (środa)
  • 28 listopada (wtorek) – termin nadsyłania materiałów do 15 listopada (środa)
  • 19 grudnia (wtorek) – termin nadsyłania materiałów do 6 grudnia (środa)
  • 30 stycznia (wtorek) – termin nadsyłania materiałów do 17 stycznia (środa)
  • 27 lutego (wtorek) –  termin nadsyłania materiałów do 14 lutego (środa)
  • 19 marca (wtorek) – termin nadsyłania materiałów do 6 marca (środa)
  • 23 kwietnia (wtorek) – termin nadsyłania materiałów do 10 kwietnia (środa)
  • 21 maja (wtorek) – termin nadsyłania materiałów do 8 maja (środa)
  • 25 czerwca (wtorek) – termin nadsyłania materiałów do 12 czerwca (środa)
  • 24 września (wtorek)