Terminy posiedzeń

Terminy posiedzeń

Semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021:


  • 27 października 2020 r.
  • 24 listopada 2020 r.
  • 15 grudnia 2020 r.
  • 26 stycznia 2020 r.

 

Semestr letni roku akademickiego 2020/2021:


  • 23 lutego 2021 r.
  • 30 marca 2021 r.
  • 27 kwietnia 2021 r.
  • 25 maja 2021 r.
  • 29 czerwca 2021 r.
  • 28 września 2021 r.