• Struktura Wydziału

  • Wydział
   • Instytut Anglistyki
   • Dyrektor – dr hab.  Agnieszka Piskorska
    Zastępca Dyrektora ds. naukowych – prof. ucz. dr hab. Bartłomiej Czaplicki
    Kierownik studiów (filologia angielska) – mgr Elżbieta Foltyńska
    Kierownik studiów (studia filologiczno-kulturoznawcze) – dr Dariusz Zembrzuski

   • Instytut Germanistyki
   • Dyrektor: dr hab. prof. ucz. Anna Górajek
    Zastępca Dyrektora ds. Naukowych i Osobowych: dr Małgorzata Kosacka
    Kierownik studiów (germanistyka) – dr hab. prof. ucz. Anna Jaroszewska
    Kierownik studiów (helwetologia-studia szwajcarskie) – prof. ucz. dr hab. Robert Małecki

   • Instytut Romanistyki
   • Dyrektor – dr hab. Maciej Smuk
    Zastępca Dyrektora ds. naukowych – dr Małgorzata Sokołowicz
    Kierownik studiów – dr Małgorzata Molska

   • Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
   • Dyrektor – dr hab. Urszula Ługowska
    Zastępca Dyrektora ds. badań i współpracy – dr Marcin Kołakowski
    Zastępca Dyrektora ds. rozwoju kadry naukowej – dr hab. Marta Piłat-Zuzankiewicz
    Kierownik studiów – mgr Magdalena Walczuk

   • Katedra Italianistyki
   • Kierownik Katedry – prof. dr hab. Hanna Serkowska
    Zastępca Kierownika – dr Patrycja Stasiak
    Kierownik studiów – dr Anna Brysiak

   • Katedra Hungarystyki
   • Kierownik Katedry – dr Csilla Gizińska
    Kierownik studiów – dr Elżbieta Szawerdo

   • Katedra Lingwistyki Formalnej
   • Kierownik Katedry: prof. dr hab. Magdalena Danielewiczowa