Postępowania habilitacyjne

Rozwój kadry

Przepisy


Wnioski o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego kierowane są do Rady Doskonałości Naukowej.

 

We wniosku wymagane jest wskazanie podmiotu habilitującego wybranego do przeprowadzenia postępowania. Wniosek powinien uwzględniać wymagania określone przez wybrany podmiot habilitujący.

 

Przepisy regulujące postępowania habilitacyjne na Uniwersytecie Warszawskim:

Zmiany uchwały Senatu UW nr 481:

Uchwała nr 585 senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 czerwca 2020 r.

Obwieszczenie nr 13 rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 6 maja 2020 r. o sprostowaniu błędu w uchwale nr 481

Uchwała nr 542 senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Obwieszczenie nr 3 rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. o sprostowaniu błędu w uchwale nr 481

 

Uchwała nr 45 Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie rekomendacji dotyczącej przesłanki istotnej aktywności naukowej w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

 

Informacje o nowym trybie nadawania stopnia doktora habilitowanego Biura Rad Naukowych UW.

 

Postępowania w toku


Archiwum postępowań