Informacje ogólne

Studium Doktoranckie

ul. Dobra 55

00-312 Warszawa
Pokój 2.047 – II piętro

Kierownik Studium Doktoranckiego


  • dr hab. Monika Kostro

    p.o. Kierownika Studium
    e-mail: mkostro(at)uw.edu.pl
    Dyżur: wtorek 13.30-14.30 (dyżur w trybie zdalnym po wcześniejszym umówieniu mailowym)

 

Pracownicy sekretariatu studium doktoranckiego:


 

Godziny otwarcia sekretariatu dla doktorantów: wtorek i czwartek 10.00-15.00

 

Informacja:


Na Wydziale Neofilologii prowadzone są stacjonarne studia doktoranckie w zakresie dyscyplin: literaturoznawstwo i językoznawstwo. Każdy uczestnik studiów jest przypisany do jednej z jednostek organizacyjnych Wydziału, w której ma opiekuna naukowego, będącego profesorem lub doktorem habilitowanym.

 

 

W realizacji studiów doktoranckich biorą udział następujące jednostki organizacyjne Wydziału:


Każdy uczestnik studiów doktoranckich jest przypisany do jednej z jednostek, w której ma opiekuna naukowego, będącego profesorem lub doktorem habilitowanym.

 

Podstawa prawna działania studiów:


 

Uwaga: Senat UW dnia 16 kwietnia 2014 r. podjął uchwalę nr 214 w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Doktoranckich na UW.