Przedstawiciele studentów WN w organach UW

Studenci

Przedstawicielstwo w Radzie Wydziału


  • Zofia Klimaszewska (filologia włoska)
  • Klaudia Lubczuk (filologia romańska)
  • Zuzanna Orłowska (filologia angielska – językoznawstwo / English Studies – Linguistics)
  • Weronika Siekierka (studia kanadyjskie, filologia romańska)

 

Przedstawicielstwo w Parlamencie Studentów UW


  • Małgorzata Cybulska (filologia włoska)
  • Magdalena Czupryńska (iberystyka : portugalistyka)
  • Klaudia Lubczuk (filologia romańska)
  • Alicja Sitowska (filologia romańska)