Przedstawiciele studentów WN w organach UW

Studenci

Przedstawicielstwo w Radzie Wydziału


  • Jan Paweł Hofman (filologia romańska)
  • Laura Zagożdżon (filologia angielska) [Przewodnicząca RSS WN]

 

Przedstawicielstwo w Parlamencie Studentów UW


  • Natalia Białek (filologia włoska)
  • Zuzanna Dorota Wilk (portugalistyka)
  • Laura Zagożdżon (filologia angielska)

 

Komisja Senacka ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia


  • Laura Zagożdżon (filologia angielska)

 

Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia


  • Laura Zagożdżon (filologia angielska)