IDUB

IDUB

„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”


to program MNiSW, który daje Uniwersytetowi Warszawskiemu możliwość podniesienia poziomu jakości działalności naukowej i poziomu jakości kształcenia, oraz, w konsekwencji, podniesienia międzynarodowego znaczenia działalności uczelni.

więcej [link]strona IDUB [link], strona Nieantropocentryczna Podmiotowość Kultrurowa [link]

 

Wydział Neofilologii w IDUB