Ocena okresowa nauczycieli akademickich

Rozwój kadry

Przepisy


Zasady i kryteria oceny nauczycieli akademickich określa:

Arkusz oceny okresowej


Arkusz oceny okresowej stanowi Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 9 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia trybu, zasad i kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich.

 

Kryteria oceny okresowej


Kryteria oceny okresowej określa Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia trybu, zasad i kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich.

 

Uwaga: W uzasadnionych przypadkach Dziekan może wystąpić o sporządzenie opinii przez Rady Naukowe Dyscyplin i Rady Dydaktyczne. Rady Naukowe Dyscyplin uchwaliły własne kryteria oceny (por. materiał informacyjny do pobrania).

 

Wydziałowa Komisja Oceniająca


W kadencji 2020-24 Wydziałowa Komisja Oceniająca obraduje w składzie:

  • prof. dr hab. Magdalena Danielewicz – Przewodnicząca
  • dr hab. Agata Sobczyk, prof. ucz. – Wiceprzewodnicząca
  • dr hab. Bartłomiej Czaplicki, prof. ucz.
  • dr hab. Maria Biskup
  • dr hab. Marta Piłat-Zuzankiewicz
  • dr Marcin Grad
  • dr Justyna Hanna Orzeł

Członkowie Komisji Oceniającej spoza Wydziału Neofilologii:

  • prof. dr hab. Ewa Żebrowska (WLS)
  • dr hab. Katarzyna Nowakowska (CKNJOiEE)

Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji oceniających