Filologia włoska

Rady dydaktyczne

Skład Rady Dydaktycznej dla kierunku studiów filologia włoska:

  1. prof. ucz. dr hab. Alessandro Baldacci;
  2. dr Anna Brysiak – Przewodnicząca;
  3. dr. Katarzyna Foremniak;
  4. dr Anna Gallewicz – Wiceprzewodnicząca;
  5. dr Patrycja Stasiak;
  6. dr Izabela Szantyka;
  7. Zofia Aleksandra Klimaszewska;
  8. Sara Wiktoria Majewska;
  9. Maciej Artur Puławski;
  10. mgr Aleksandra Pogońska-Baranowska.