Polska Opera Królewska

 

Partnerstwo Wydziału Neofilologii z Polską Operą Królewską

Współpraca Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Opery Królewskiej sięga niemal początków istnienia tej najmłodszej polskiej sceny operowej i wstępnie obejmowała kooperację Instytutu Germanistyki z Operą, w ramach której realizowano wsparcie promocyjne dla tej instytucji kultury oraz uczestnictwo studentów Instytutu w wybranych przedstawieniach POK.

 

Choć czas pandemii znacząco ograniczył możliwości wspólnych działań, wraz ze stopniowym znoszeniem restrykcji wznowiono także współpracę obu instytucji, jednocześnie ich władze dostrzegły możliwość rozszerzenia zakresu współdziałania i postanowiły wcielić ten potencjał w życie. Wraz z nadejściem 2022 roku zawarta została umowa, której stroną został cały Wydział Neofilologii. Znacząco zwiększony został także zakres wspólnych zainteresowań i działań.

 

Obecnie partnerstwo obu instytucji realizowane jest poprzez wymianę informacji dotyczących zagadnień będących w obszarze zainteresowań obu instytucji i uczestnictwa studentów Wydziału w wydarzeniach Opery. Wydział wspiera Operę Królewską w zakresie językowym, językoznawczym, kulturowym i kulturoznawczym oraz poprzez wolontariackie zaangażowanie studentów. Obie instytucje współpracują również przy promocji swej działalności oraz przewidują rozwój wspólnych inicjatyw badawczych i dydaktycznych, a także zaangażowanie studentów w pracę Opery, w szczególności w próbach do spektakli śpiewanych w językach kierunkowych studiów organizowanych przez WNUW, zwłaszcza na etapie pracy nad wymową i intonacją.

 

Wydarzenia:
Operowy Piknik z Niepodległą (02.05.2023)
Tłumaczenia studentów Wydziału Neofilologii w programie POK
Studenci Wydziału Neofilologii na spektaklach POK

 
 

Polska Opera Królewska rozpoczęła działalność jako nowa państwowa instytucja kultury dnia 1 sierpnia 2017 roku, na mocy Zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 lipca 2017. Jej utworzenie stanowiło odpowiedź na silnie wyrażaną przez środowisko muzyków i melomanów potrzebę powstania w Warszawie nowego kameralnego teatru operowego. Pierwszym dyrektorem Polskiej Opery Królewskiej został Ryszard Peryt, a obecnie funkcję dyrektora pełni Andrzej Klimczak – zaangażowany w organizację i rozwój Opery od początku jej istnienia.

 

Działalność Polskiej Opery Królewskiej wsparta jest na trzech filarach. Główny nurt stanowią nowe realizacje najwspanialszych oper dawnych – w szczególności doby baroku i klasycyzmu. Nie mniej istotnym zadaniem jest przywracanie scenie bogatego, a często zapomnianego repertuaru muzyki polskiej – dzieł operowych, ale również utworów wokalnych i instrumentalnych. Obok produkcji operowych, instytucja prowadzi także aktywną działalność koncertową. Kompozycje dawne i współczesne, kameralne i symfoniczne prezentowane są z dbałością o najwyższy poziom wykonawczy, w brzmieniu możliwie najbliższym epoce, z której pochodzą.

 

Dla realizacji powyższych celów Polska Opera Królewska zatrudnia stały zespół wysokiej klasy artystów. Obok znakomitych solistów, Zespołu Wokalnego oraz Orkiestry, w Operze działa Zespół Instrumentów Dawnych Capella Regia Polona. Dodatkowo, do współpracy przy poszczególnych realizacjach operowych oraz koncertach zapraszani są najwyższej klasy artyści wyróżniający się na polskiej i międzynarodowej scenie – soliści, dyrygenci, reżyserzy.

 

Jedną z priorytetowych misji Polskiej Opery Królewskiej jest realizacja wydarzeń z cyklu Opera w Drodze. Głównym celem tego programu jest upowszechnianie kultury wysokiej w różnych zakątkach Polski, szczególnie tam, gdzie dostęp do profesjonalnych teatrów jest ograniczony. Poza organizacją bieżących wydarzeń – w stolicy i poza nią – Opera jest gospodarzem trzech festiwali: Letniego Festiwalu Polskiej Opery Królewskiej, Festiwalu Barokowego oraz Festiwalu In Tempore Regum. Muzyka Czasu Królów, mającego na celu upowszechnienie mało znanej, a niezwykle bogatej polskiej twórczości muzycznej dawnych wieków.

 

Polska Opera Królewska nawiązuje swą nazwą, godłem i profilem działalności do znakomitych początków opery w Polsce. Zachowując pamięć o zdobyczach teatru władysławowskiego ze sceną w Zamku Królewskim w Warszawie – pierwszego stałego teatru operowego w Polsce i jednego z pierwszych na świecie – Opera Królewska dąży do doskonałości wykonawczej, z której słynęła kapela dworska Wazów. Natomiast o złotych czasach opery z okresu panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego przypomina imponująca architektura zbudowanego z jego inicjatywy Teatru Królewskiego w Łazienkach. Obecnie jest to główna scena Polskiej Opery Królewskiej – instytucji, której misją jest pielęgnowanie i upowszechnianie polskiego dziedzictwa muzycznego, a także budowanie i umacnianie polskiej i europejskiej tożsamości skoncentrowanej wokół wielkiej platońskiej triady – Prawdy, Dobra i Piękna.

 

 
Opis fotografii:
Koncert Palester/Górecki/Lutosławski, POK 2023, na zdj. Orkiestra Polskiej Opery Królewskiej i Dawid Runtz – dyrygent (fot. serwis POK)
W. A. Mozart Così fan tutte, POK 2019, scena zbiorowa (fot. P. Kłosek)
Wolfgang Amadeus Mozart Die Zauberflöte, POK 2021, na zdj. Aleksandra Olczyk – Królowa Nocy (fot. Karpati & Zarewicz)
 


 
 

Operowy Piknik z Niepodległą (02.05.2023)
 

Obchodzony 2 maja Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to doskonała okazja, by na nowo poznać bogactwo rodzimej muzyki. Podczas Operowego Pikniku z Niepodległą Artyści Polskiej Opery Królewskiej wykonali przepiękne utwory z narodowego repertuaru, a także słynne melodie kompozytorów z innych krajów, które razem budują wspólnotowe dziedzictwo kultury europejskiej.
 
Pierwszą część wydarzenia wypełniła muzyka kameralna (pieśni z fortepianem autorstwa mistrzów liryki wokalnej), zaś w drugiej części mogliśmy wysłuchać koncertu w wykonaniu Solistów i Orkiestry Polskiej Opery Królewskiej pod kierownictwem maestro Karola Szwecha.
 
W namiocie operowym wszyscy melomani mogli sprawdzić swoją wiedzę, rozwiązując różnego rodzaju zagadki i łamigłówki, a koncertom towarzyszyła wystawa plakatów ze spektakli Polskiej Opery Królewskiej.