Aktualności

Nowa siedziba Wydziału

Aktualny stan robót budowlanych: stan na koniec października 2020


  • realizacja 3 kondygnacji budynku,
  • przełożono kable średniego napięcia,
  • wykonano ściany szczelinowe, gruntowe wymienniki ciepła pod budynkiem oraz konstrukcję garażu podziemnego budynku (2 kondygnacje),
  • zakończono główną konstrukcję żelbetową części nadziemnej budynku (4 kondygnacje)
  • aktualnie w budynku prowadzone są prace tynkarskie i instalacyjne (rozprowadzenie okablowania elektrycznego, kanałów wentylacyjnych i rurociągów hydraulicznych) oraz prace izolacyjne na dachu,
  • wykonywane są prace elewacyjne od strony ul. Lipowej oraz montaż okien od strony ul. Wiślanej,
  • trwają prace nad wykonywaniem izolacji na wewnętrznym dziedzińcu europejskim.
  • Generalnym Wykonawcą jest HOCHTIEF Polska S.A.

 

Budowa budynku przy ul Dobrej 55 jest największą inwestycją programu wieloletniego Uniwersytetu Warszawskiego.

strona BIPA