Filologia angielska – English Studies

Rady dydaktyczne

Skład Rady Dydaktycznej dla kierunku studiów filologia angielska:

 1. dr hab. Bartłomiej Czaplicki;
 2. mgr Elżbieta Foltyńska;
 3. prof. ucz, dr hab. Romuald Gozdawa-Gołębiowski;
 4. dr Wojciech Kasprzak;
 5. dr Lucyna Krawczyk-Żywko;
 6. dr hab. Klaudia Łączyńska;
 7. dr hab. Zbigniew P. Możejko – Przewodniczący;
 8. dr Anna Pochmara;
 9. dr hab. Magdalena Pypeć;
 10. dr hab. Justyna Wierzchowska – Wiceprzewodnicząca;
 11. dr hab. Justyna Włodarczyk;
 12. Maria Bolek;
 13. Jakub Tusiński.