Wydziałowa Rada Doktorantów

Studium Doktoranckie
piniadz1

Skład Wydziałowej Rady Doktorantów:


  • Przewodnicząca: mgr Beata Ptaszyńska
  • Przedstawiciel do Rady Wydziału: mgr Beata Ptaszyńska
  • Przedstawiciel do Rady Wydziału: mgr Kamila Czarnuszewicz
  • Delegat do Samorządu Doktorantów UW: mgr Paulina Stanik
  • Opiekun profilu na portalu Facebook: mgr Paulina Stanik
  • Kontakt z Wydziałową Radą Doktorantów: wrd.neofilologia@uw.edu.pl
  • Link do profilu Wydziałowej Rady Doktorantów: https://www.facebook.com/wrdneofilologiauw
  • Candidates for Doctoral Studies / PhD Students: For information in English, please contact Ewa Janukowicz at e.janukowicz@uw.edu.pl