Wydziałowa Rada Doktorantów

Studium Doktoranckie
piniadz1

Skład Wydziałowej Rady Doktorantów:


  • Przewodnicząca: mgr Paulina Stanik
  • Delegatka do Samorządu Doktorantów UW: mgr Paulina Stanik
  • Przedstawicielka w Radzie Wydziału: mgr Kamila Czarnuszewicz

 

Kontakt z Wydziałową Radą Doktorantów: wrd.neofilologia@uw.edu.pl

Link do profilu Wydziałowej Rady Doktorantów: https://www.facebook.com/wrdneofilologiauw

Candidates for Doctoral Studies / PhD Students: For information in English, please contact Ewa Janukowicz at e.janukowicz@uw.edu.pl