Sekretariat Studium Doktoranckiego

Kontakt

ul. Dobra 55

00-312 Warszawa
Pokój 2.047 – II piętro

Kierownik Studium Doktoranckiego


 

Pracownicy sekretariatu studium doktoranckiego:


 

Godziny otwarcia sekretariatu dla doktorantów: wtorek i czwartek 10.00-14.00