Sekretariat Studium Doktoranckiego

Kontakt

ul. Dobra 55

00-312 Warszawa
Pokój 2.215 – II piętro

Kierownik Studium Doktoranckiego


  • dr hab. Maria Załęska, prof. ucz.

email: m.zaleska@uw.edu.pl

Pracownicy sekretariatu studium doktoranckiego:


 

  • obsługa studentów Instytutu Germanistyki – II stopień (niestacjonarne)
  • obsługa doktorantów “starego trybu” – w ramach dawnego Studium doktoranckiego – tok studiów i stypendia
  • lokalny pełnomocnik ochrony danych osobowych na Wydziale
  • Koordynator zadaniowy ZIP WNF

 
 

 

Godziny otwarcia sekretariatu dla doktorantów: wtorek i czwartek 10.00-14.00