Zasady rozliczania wydatków na UW

Konkursy / granty
piniadz1
  • Umowy i dodatki w projektach
  • Stypendia  w projektach
  • Wnioski, aneksy, raporty
  • Publikacje, open access, tłumaczenia, weryfikacje i druk tekstów
  • Wyjazdy krajowe i zagraniczne
  • Organizacja konferencji – zalecenia
  • Zakupy (książki, materiały, aparatura)