Dr Joanna Rydzewska-Siemiątkowska z Katedry Hungarystyki rozpoczęła współpracę z Instytutem Języków Finlandii i Uniwersytetem Helsińskim w ramach projektu grantowego „Säädöskielen ymmärtäminen”

  • Dr Joanna Rydzewska-Siemiątkowska z Katedry Hungarystyki rozpoczęła współpracę z Instytutem Języków Finlandii i Uniwersytetem Helsińskim w ramach projektu grantowego „Säädöskielen ymmärtäminen”
  • Dr Joanna Rydzewska-Siemiątkowska z Katedry Hungarystyki UW rozpoczęła współpracę z Instytutem Języków Finlandii i Uniwersytetem Helsińskim w ramach projektu grantowego „Säädöskielen ymmärtäminen” (‘Rozumienie języka aktów prawnych’), finansowanego przez Kancelarię Premiera Finlandii w ramach Programu analityczno-badawczego wspierającego rządowy proces decyzyjny (VN TEAS). Projekt jest realizowany od marca 2023 do kwietnia 2024 roku, a przyznany budżet to 150 000 euro. Celem projektu jest zbadanie rozumienia fińsko- i szwedzkojęzycznych tekstów prawnych przez różne grupy użytkowników oraz wypracowanie praktycznych wytycznych dla poprawy jakości języka prawnego. Przeprowadzone zostaną ankiety internetowe oraz badania fokusowe z udziałem specjalistów w dziedzinie prawa oraz niespecjalistów. Zostaną wyjaśnione potencjalne różnice w rozumieniu tekstów prawnych przez te grupy z uwzględnieniem czynników językowych oraz pozajęzykowych, które stanowią wyzwanie dla czytelnika.

    Więcej informacji w języku fińskim na stronie Instytutu: https://www.kotus.fi/nyt/uutistekstit/kotuksen_uutiset/kotuksen_uutiset_2023/saadoskielen_ymmartamista_tutkitaan.39541.news

    Data publikacji: 01 czerwca 2023