Funkcjonowanie Wydziału od dnia 25 maja 2020 r. w związku ze stanem epidemii

 • Funkcjonowanie Wydziału od dnia 25 maja 2020 r. w związku ze stanem epidemii
 • W związku z wprowadzonym stanem epidemii w Polsce oraz zarządzeniem nr 105 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, uprzejmie informujemy, co następuje:

  • od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania pracownicy administracji centralnej Wydziału Neofilologii pracują zdalnie lub w formie dyżurów w skróconych godzinach pracy:
   • Dziekanat: pon.-pt., godz. 09.00-14.00
   • Sekcja Ekonomiczno-Finansowa: pon.-pt., godz. 09.00-14.00
   • Kierownik obiektów Dobra 55, Oboźna 8 mgr Krystyna Kochman: pon.-pt., godz. 08.00-12.00
   • Sekcja Informatyczna: praca zdalna, proszę wyłącznie o kontakt pod adresem it@wn.uw.edu.pl lub w godzinach 8:00-16:00 pod numerem telefonu (22) 552-60-66 (możliwe nagranie wiadomości głosowej)
   • Sekretariat Studium Doktoranckiego: wt., czw., godz. 09.00-14.00

  Rekomenduje się, by wszelkie sprawy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie we wskazanych godzinach dyżurowania. Dokumenty inne niż finansowe, które wymagają złożenia podpisów, proszę przesyłać jako skany (PDF) lub zdjęcia (JPG). Proszę zadbać, aby potrzebne podpisy i pieczątki były wyraźne. Wersje papierowe tych dokumentów równocześnie należy przesyłać pocztą wewnętrzną poprzez Kancelarię Ogólną UW. Dokumenty papierowe, w szczególności finansowe, należy przesyłać pocztą wewnętrzną poprzez Kancelarię Ogólną UW. Przez Kancelarię Ogólną UW będzie też kierowana poczta z Dziekanatu i Sekcji Ekonomiczno-Finansowej do Jednostek Wydziału.

  • zajęcia dla studentów odbywają się w formie zdalnej. Instytuty i Katedry Wydziału ogłosiły na swoich stronach internetowych informacje dotyczące zajęć prowadzonych w tej formie. Informacje na stronach internetowych Jednostek:
  • Sekretariaty i Biblioteki poszczególnych Jednostek Wydziału pracują w trybie dyżurowym, a informacje dotyczące kontaktowania się z nimi znajdują się na ich stronach internetowych.
  • W uzasadnionych przypadkach wejścia do budynków Uniwersytetu użytkowanych przez Wydział są możliwe, z zachowaniem warunków sanitarnych uwzględniających aktualny stan zagrożenia dla zdrowia.

  Zachęcamy do śledzenia komunikatów w sprawie koronawirusa SARS-COV-2 na stronie uniwersyteckiej, gdzie znajdą też Państwo odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące sytuacji na UW w związku z COVID-19.

  Data publikacji: 30 maja 2020