Grant MINIATURA 5 dla dr Kamila Serugi

  • Grant MINIATURA 5 dla dr Kamila Serugi
  • W piątej edycji programu MINIATURA, w ramach którego przyznawane są środki na badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze i konsultacyjne, dr Kamil Seruga otrzymał grant na projekt „(Post?)migracja we współczesnej dramaturgii hiszpańskiej (2000-2020)” w formie stażu naukowego na Uniwersytecie w Granadzie. Gratulujemy!

    Data publikacji: 27 grudnia 2021