Informacja o dostępności protokołów oceny okresowej

  • Informacja o dostępności protokołów oceny okresowej
  • Uprzejmie informujemy, że przez cały styczeń istnieje możliwość zapoznania się i złożenia stosownego podpisu na protokole oceny okresowej. Protokoły dostępne są w biurze sekretarza Komisji Oceniającej, mgr Ewy Janukowicz: Budynek Neofilologii, ul. Dobra 55, pokój 2.047, II piętro, od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 -14:30.

     

    Pod koniec stycznia, o ile będzie zachodziła taka potrzeba, zostaną rozesłane informacje o możliwości składania podpisów w lutym.

    Data publikacji: 10 stycznia 2022