Istniejące zespoły

Istniejące zespoły

Badania nad Kulturą Dawną

Interdyscyplinarny Zespół Badawczy powołany jako platforma dla koordynacji i stymulowania rozwoju badań nad dziedzictwem kulturowym Europy w kontekście jej wspólnych średniowiecznych korzeni i spuścizny klasycznej kultury antycznej, z uwzględnieniem współistnienia kluczowych europejskich obszarów językowych.

 

 

 

Centrum Kultury Pamięci i Edycji Pamięci

Powstałe w ramach współpracy między Uniwersytetami w Wuppertalu i w Warszawie w celu przedstawienia funkcji pamięci w przestrzeni oraz edycji pamięci w różnych wymiarach celem jej zachowania.

 

Literatura i marginalność

 

Interdyscyplinarny Bajkoznawczy Zespół Badawczy

Zespół zajmujący się bajką ludową i gatunkami pokrewnymi, bajkoznawstwem, motywami bajkowymi w literaturze i recepcją bajki.

 

 

Literatura – Konteksty

Międzyuczelniany projekt badawczy realizowany przez Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego i Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie mający na celu stymulowanie pogłębionych studiów nad wzajemnymi relacjami pomiędzy literaturą oraz wszelkimi innymi dziedzinami naukowymi i artystycznymi

 

 

 

 

Szekspir w kulturze

Grupa badawcza Szekspir w kulturze / Shakespeare in Culture powstała w marcu 2019 r. z połączenia dwóch zespołów badawczych powołanych w ramach projektów naukowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki i zaangażowanych w prace nad cyfrowym repozytorium Polski Szekspir UW. Grupa prowadzi badania na przecięciu szekspirologii, przekładoznawstwa i humanistyki cyfrowej, łącząc analizę źródeł z refleksją nad dynamiką i kierunkami przemian kulturowych. Podstawowym celem badawczym Grupy jest realizacja i rozwijanie projektów skupionych wokół kolekcji cyfrowej Polski Szekspir UW poprzez inicjowanie i wspieranie aplikacji grantowych, w tym projektów typu post-doc. Do najważniejszych celów edukacyjnych należy organizacja warsztatów Shakespeare in Culture Colloquy, przybliżających problematykę szekspirologiczną w obszarach słabiej reprezentowanych w rodzimym środowisku naukowym.