Konferencja naukowa BEYOND LANGUAGE 2023 – nabór abstraktów do 20 maja!

 • Konferencja naukowa BEYOND LANGUAGE 2023 – nabór abstraktów do 20 maja!
 • Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja międzynarodowej konferencji naukowej skierowanej do studentów BEYOND LANGUAGE 2023.
   
  Konferencja została zaplanowana na pierwsze cztery dni czerwca:
   
  1 czerwca – 4 czerwca 2023 r.
  1 czerwca: (dzień 1) Rzym, Włochy (Uniwersytet Rzymski „La Sapienza”)
  2 czerwca: (dzień 2) online
  3 czerwca: (dzień 3) online
  4 czerwca: (dzień 4) Wrocław, Polska (Uniwersytet Wrocławski)
   
  Tegoroczna konferencja kontynuuje misję poprzednich edycji, których celem było umożliwienie wymiany doświadczeń i opinii na temat potrzeby badań i opisu mniejszości językowych, zagrożonych i ginących języków, literatur, kultur, pidżynów i kreoli.
   
  Celem konferencji jest stworzenie podstaw do badań w następujących obszarach:

  • zagrożone i ginące języki, literatury i kultury,
  • językoznawstwo antropologiczne,
  • studia nad kulturami i społeczeństwami,
  • wzorce kulturowe w praktykach dyskursywnych,
  • językoznawstwo ludowe i antropologia ludowa,
  • mechanizmy zmiany (i śmierci) języka,
  • etnografia komunikacji,
  • badania małych języków i witalności językowej,
  • językoznawstwo terenowe,
  • studia z zakresu przekładoznawstwa.

   
  Termin składania zgłoszeń i naboru abstraktów: 20 maja 2023 r.
  Za udział w konferencji nie są pobierane żadne opłaty.
   
  Prelegenci mają możliwość publikacji tekstów w Academic Journal of Modern Philology po spełnieniu warunków formalnych (https://ajmp.uwr.edu.pl)
   
  Wszelkie informacje dotyczące konferencji dostępne są na stronie:
   
  https://bl2023.epi.uj.edu.pl
   
  Organizatorami tegorocznej konferencji naukowej BEYOND LANGUAGE 2023 są:
  Uniwersytet Wrocławski (Kolegium Międzydziedzinowych Studiów Indywidualnych, Instytut Filologii Angielskiej, Akademickie Centrum Badań. Ex-centrum Olgi Tokarczuk, Instytut Filologii Romańskiej, Katedra Filologii Szkoła Tutorów Akademickich UWr), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne oraz Nadnotecki Instytut UAM w Pile), Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Katedra Lingwistyki Komputerowej), Uniwersytet Warszawski (Wydział Neofilologii), Komisja Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, Uniwersytet Rzymski „La Sapienza” oraz Uniwersytet Bukareszteński (Wydział Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej). Honorowy patronat nad wydarzeniem objęło amerykańskie wydawnictwo: Æ Academic Publishing z San

  Data publikacji: 16 maja 2023