Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Katarzynie Hryniuk z Instytutu Anglistyki

  • Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Katarzynie Hryniuk z Instytutu Anglistyki
  • W dniu 27 października 2021 r. Rada Naukowa Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu dr Katarzynie Hryniuk z Instytutu Anglistyki stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.
    Gratulujemy!
    Data publikacji: 18 listopada 2021