Pełnomocnik ds. Komunikacji i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

  • Pełnomocnik ds. Komunikacji i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym
  • Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 grudnia 2020 roku funkcję Pełnomocnika Dziekana Wydziału Neofilologii UW ds. Komunikacji i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym pełni Pani dr Maria Balkan.

    Data publikacji: 21 grudnia 2020