Instrukcja instalacji pomocy zdalnej dla pracowników Wydziału Neofilologii

Instrukcja instalacji pomocy zdalnej dla pracowników Wydziału Neofilologii

Dla Państwa wygody zespół Informatyków Wydziału Neofilologii stworzył instrukcję filmową oraz tekstową (dostępne poniżej) instalacji pakietu pomocy zdalnej.
W razie problemów prosimy o kontakt pod adresem it(at)wn.uw.edu.pl lub pod numerem (22) 55 26066 – w wypadku kontaktu telefonicznego prosimy o nagranie się na naszą sekretarkę.


Instrukcja w formacie PDF